WELCOME 

        สวัสดีค่ะ...ชุดนักเรียนฤาชาเกิดขึ้นจาก.."พ่ออุทัย ฤาชา" เริ่มจากกางเกงสีกากีเป็นการตัดด้วยกรรไกร เย็บด้วยจักรถีบในสมัยนั้น
ต่อมามีจักรมอเตอร์ และจักรอุตสาหกรรมเริ่มจาก 1 ตัว เป็น  2 3...ด้วยความมุ่งมั่นของพ่อได้เพิ่มจากกางเกงเป็นสินค้าอื่นๆ   
         ความละเอียดพิถีพิถันของพ่อรอบด้านทำให้ฝีมือการเย็บได้ถ่ายทอดถึงช่างเย็บที่สำคัญมากกว่านั้น คือการดูแลเอาใจใส่
ช่างเย็บทุกคนเหมือนเป็นคนในครอบครัวพ่อจะบอกเสมอว่าช่างทุกคนเป็นเหมือน เส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงให้เติบโตและดำรงอยู่ได้
เราเอาใจใส่ซึ่งกันและกันแบบกิจการเล็กๆในครัวเรือนความเป็น "ครอบครัว" ได้มากกว่าที่เราจะเก่งการตัด การเย็บการพับใส่ถุง
และขายออกไป....ทุกกระบวนการแฝงด้วยคำสอนจากพ่อผู้ริเริ่ม....ความคิดสร้างสรรค์ของพ่อคือการคัดสรรผ้าเนื้อดี ศิลปะการวางผ้า
ความผ่อนคลายระหว่างการทำงาน ทุกครั้งที่วางผ้าซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญพ่อจะดูสารคดีสัตว์ ดูรายการเพลง ดูการแสดงหมอลำต่างๆ 
ช่วงก่อนเที่ยงก็จะงีบนอนเอาแรง กินข้าวเที่ยงเสร็จ ก็ลุยงานต่อ ช่วงเย็นออกไปสูดอากาศมีปั่นจักยานบ้าง.....ทุกรายละเอียดเหล่านี้
ทำให้งานออกมาไม่เคร่งเคลียด เวลาลูกค้าตำหนิงานบ้าง มีอุปสรรคบ้าง พ่อไม่วู่วามจะเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนและพัฒนา ถ้า เรื่องคนงาน
บางทีติดเกี่ยวข้าว ติดธุระ เราไม่เคยทำให้เขาทำงานแบบอึดอัดหรือลำบากใจ ถ้าเย็บไม่สวยเราจะสอนและให้กำลังใจจนทำได้
ดีขึ้น คนงานจะผูกพันกับเราเป็นการแบ่งเบากันและกัน  เราได้ขายสินค้า ช่างเย็บมีอาชีพดูแลครอบครัวที่บ้าน
.....บุคคลเบื้องหลังอีกคนคือแม่จะเป็นเหมือนแผนกจัดการดูแลเวลาลูกค้าสั่งของจะแพคเตรียมให้อย่างเรียบร้อย


จากใจ
วลัดดา 21 พ.ย. 60